Zorg voor elk kind 

Een kind moet zich goed voelen om te kunnen leren, daar zijn we van overtuigd. Onze leerkrachten geven aandacht aan elk kind: hoe voelt het zich? Wat heeft het nodig? Ze bieden zorg in de klas, met hulp van deskundige zorgleerkrachten. We werken ook nauw samen met het CLB en met externe partners. Die helpen leerlingen met taal, logopedie, bij leerproblemen enzovoort. 

Als ouder ben je een heel belangrijke partner voor ons. Je kan ons makkelijk aanspreken: aan de schoolpoort, per telefoon … Gaat het op school niet zo goed met je kind? Dan nodigen we je snel uit. Gaat het thuis moeilijk? Dan luisteren we naar jou en zoeken mee oplossingen. Ook geven we advies over hobby’s, sportclubs en externe hulp als dat nodig is.  

We willen dat onze leerlingen respect tonen en de andere kinderen aanvaarden zoals ze zijn. Daarom oefenen we op praten met elkaar en oplossingen zoeken voor conflicten. Daardoor spelen onze leerlingen fijn samen. En is er eens ruzie? Dan lossen ze dat meestal zelf op. De leerlingen houden ook de speelplaats mee proper en hebben respect voor materiaal.  

De Kleine Ontdekker - turnleerkracht helpt het kind over de balk
Zelf plannen en oplossingen zoeken 

Vanaf de kleuterklas leren we je kind zelfstandigheid aan. Het krijgt eerst uitleg bij een opdracht. Dan neemt het materiaal en denkt het na: hoe kan ik deze opdracht het beste uitvoeren? Heeft je kind daarbij hulp nodig? Dan vraagt het die eerst aan klasgenootjes. Kan het nog ondersteuning gebruiken? Dan helpt de leerkracht in kleine groepjes.  

In de lagere school plannen leerlingen hun taken via een digitaal planbord. Ook hier geeft de leerkracht extra uitleg aan wie dat nodig heeft. De leerlingen krijgen opdrachten die bij hun niveau passen: kortere of langere oefeningen, makkelijke of moeilijkere. Daardoor beleeft elk kind succes. 

Klassen van hetzelfde leerjaar werken vaak samen. Klassen van verschillende jaren doen gezamenlijke projecten rond wereldoriëntatie of muzische vorming. In de derde kleuterklas gaan de kleuters vaak naar het eerste leerjaar. Zo leren ze hun toekomstige leerkracht al goed kennen.  

 
De Kleine Ontdekker - lezen in de zetels

Leren binnen en buiten de school 

Je kind krijgt een brede ontwikkeling. We ontdekken de wereld niet alleen binnen, maar ook buiten de school. Werken we bijvoorbeeld rond het thema wonen? Dan gaan we eerst naar de huizen in de buurt kijken. Voor het thema verkeer rijden we met de tram en gaan we naar het station. We bezoeken ook het plaatselijke rusthuis, het parlement, de Nationale Bank enzovoort. Wil je als ouder mee op uitstap? Dat vinden we geweldig! Je kan ook meedoen met activiteiten in de klas.  

Organisaties komen ook in onze school. We werken samen met de academie van Deurne, met Buurtsport en met buurtwerking Dinamo. We hebben veel speelgoed op de speelplaats en ook een groot aanbod aan ICT-materiaal. Je kind kan zelfs leren typen vanaf het derde leerjaar. 
 
Onze geëngageerde leerkrachten begeleiden je kind op de beste manier. Niet alleen met schoolwerk maar ook op emotioneel vlak. Onze leerlingen verlaten De Kleine Ontdekker als sociale, zelfstandige kinderen. Ze hebben een brede ontwikkeling en respect voor anderen.  

De Kleine Ontdekker - kind fietst