schooluren
school opvang
Ma, di, don en vrij: 7u15-8u30 op school
8u45 – 12u20 en van 13u40 – 15u30 15u45-17u30 op school
Woe: Woe van 12u20 tot 13u20 op school
8u45 – 12u20 Woe vanaf 13u00 tot 18u30: Drakendorp ( inschrijving verplicht!)

 • Ingang school aan de Lakborslei.
 • Ouders van lagere schoolkinderen en kleuters nemen aan de poort afscheid.
 • KOM OP TIJD!!!  Te laat komen stoort de lessen en het onthaalmoment voor iedereen.

 

 • Laatkomers worden onthaald aan de poort en gaan zo snel mogelijk naar de klas nadat ze via het secretariaat zijn geweest.

 • Alle afwezigheden worden telefonisch aan de school gemeld, vòòr het eerste lesuur begint.
 • Bij veelvuldige afwezigheden worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek.
 • Kinderen vanaf 5 jaar : ALLE afwezigheden moeten worden gewettigd met een briefje (zie algemeen schoolreglement). 
 • Alle kinderen nemen deel aan schooluitstappen, zwemlessen en turnlessen.  Ook hiervoor is bij afwezigheid een doktersbriefje nodig.

 • Al onze communicatie gebeurt via Smartschool. 
 • Je geeft als ouder steeds de meest recente en correcte informatie aan de school wat betreft je bereikbaarheid.
 • Schoolagenda's worden DAGELIJKS nagekeken en ondertekend door de ouders.  

 • We kiezen voor een gezond tussendoortje, stukje fruit of wat groenten. Geen koeken.
 • Kinderen die ineten brengen hun boterhammen mee in een brooddoos.
 • In het project "Smakelijke School", gesubsidieerd door Stad Antwerpen,  krijgen onze kinderen verse soep en een gezonde snack.  Dit wordt dagelijks gratis aangeboden door de Stad Antwerpen.
 • Frisdranken zijn niet toegelaten op school.  Enkel water in een herbruikbaar flesje.

 

 • Kinderen verlaten de school NOOIT zonder toestemming.

 

 • Indien kinderen luizen of neten hebben, MOET een behandeling worden gestart door de ouders.
 • Kinderen, die thuis geen behandeling krijgen, kunnen de toegang tot de school ontzegd worden.

 

 • Wanneer een kind ziek wordt, verwittigen wij de ouders. Zieke kinderen komen niet naar school.
 • Bij schoolongevallen zijn alle kinderen verzekerd voor lichamelijke schade.

 • 4 X per schooljaar krijgt je kind een rapport, dat enkel aan de ouders wordt afgegeven tijdens het oudercontact.
 • Er zijn ook in de kleuterschool 3 oudercontacten gepland.

 • Onderwijs is gratis. Schoolgerief zoals schriften, boeken, balpennen, gommen, enz... worden door de school voorzien.  
 • Bij verlies of opzettelijk stukmaken door je kind wordt de schade vergoed door de ouders.  
 • Voor de uitstappen, middagbewaking, weekverblijven, enz... ontvangen de ouders elke maand een factuur.  
 • Facturen moeten ten laatste 2 weken na ontvangst worden betaald.  
 • Bij betalingsproblemen, maken de ouders een afspraak bij de directeur, die dan samen met hen naar een gepaste oplossing zoekt.

 • De kinderen komen naar school in verzorgde en aangepaste kledij.
 • Alle kleding en spullen van je kind worden best voorzien van hun naam. Verloren items worden niet door de school vergoed.
 • Alle lagere schoolkinderen brengen een turnzakje mee met een zwarte turnshort, een wit T-shirt en turnpantoffels.
 • Het gebruik van GMS's is verboden.
 • Het meenemen van iPod's, smartphones, PSP, ..of andere dure zaken zijn niet toegelaten.  De school is NIET verantwoordelijk bij verlies of schade.